Laatste ESG-scan van 2023!

ESG CSRD Rockwater Company

Laatste ESG-scan van 2023!

 

Net voor de kerst heeft Rockwater Company haar laatste ESG-scan van 2023 afgerond, welke onderdeel is van het door ons ontwikkelde ESG-Steppingstones programma voor MKB (plus) ondernemingen.

 

Ondernemingen die ons programma al hebben doorlopen, zijn voorbereid het nieuwe jaar ingegaan. En dat is maar goed ook, want in 2024 is alles anders: een veranderend landschap, waarin op grond van de Europese CSR Richtlijn (CSRD) een nieuwe en uitgebreide rapportageplicht geldt voor grote/beursgenoteerde ondernemingen ten aanzien van – kort en simpel gezegd – hun rating op het gebied van duurzaamheid, sociale aspecten en governance.

 

Deze rating zal gegoten moeten worden in zogenoemde ESG-rapportages (E staat voor Environment, S voor Social en G voor Governance) en zal onderdeel worden van het jaarverslag. De ESG-rapportage zal in een vast stramien dienen te worden gegoten, waarbij tal van onderwerpen moeten worden behandeld, toegelicht en in concreet beleid worden omgezet. Door de eenduidige manier van rapporteren komt er meer en beter inzicht in hoe de onderneming scoort op allerlei ESG-thema’s, waardoor de ESG-rating van bedrijven makkelijker met elkaar te vergelijken is en ook greenwashing tot een minimum wordt beperkt.

 

De ESG-rapportageplicht zal de komende jaren ook voor middelgrote en kleinere ondernemingen gefaseerd worden ingevoerd, maar worden ook deze ondernemingen nu al geconfronteerd met de CSRD-regels. Een bedrijf waarvoor de rapportageplicht geldt zal namelijk niet alleen in kaart moet brengen hoe hij zelf scoort op het gebied van mens, milieu en governance, maar ook de bedrijven in diens keten (zoals toeleveranciers) op dezelfde punten moeten uitvragen/analyseren en die bevindingen moeten meenemen in de ESG-rapportage.

 

Deze veelal kleinere bedrijven in de keten moeten dan wel in staat zijn om de door hun afnemer gevraagde informatie goed en snel aan te leveren. De praktijk leert dat die informatie niet zo 1,2,3 voorhanden is. Een uitvraag kost dan veel tijd en geeft gedoe voor zowel de uitvrager als de uitgevragene, met alle consequenties van dien. In het ergste geval besluit de rapportageplichtige uitvrager, bij een trage uitvraag of bij ontvangst van ongestructureerde en onvolledige informatie van bijvoorbeeld een toeleverancier, om geen zaken meer te doen met deze partij. Dat kan ook het geval zijn wanneer de ESG-rating van de toeleverancier laag is. Kortom, de consequenties van de nieuwe regelgeving kunnen verstrekkend zijn.

 

Pas in actie komen wanneer een uitvraag op de mat ligt, is dan ook vragen om problemen.

 

Als (MKB) ondernemer kun je dan ook niet vroeg genoeg beginnen met het in kaart brengen van de eigen ESG-positie, zodat je klaar bent voor elke uitvraag die in het verschiet ligt.  Ons ESG-Steppingstones programma biedt, tegen een geringe investering, een praktisch en efficiënte manier om in lijn met het CSDR-raamwerk te komen tot een goede analyse, heldere strategie en uiteindelijk een bij de onderneming passende rapportage. Een uitvraag van bijvoorbeeld een afnemer is dan snel en eenvoudig te tackelen.

 

Het mooie is dat door het ESG-Steppingstones programma niet alleen de ESG-positie van de eigen (MKB) onderneming goed in kaart wordt gebracht, maar ook de keten van die onderneming bij de analyse wordt betrokken. Hierdoor verspreidt de reikwijdte van de ESG- rapportageplicht zich als een olievlek door ondernemend Nederland, met naar verwachting positieve effecten voor People, Planet, maar ook de (Profit van de) ondernemingen zelf.

 

Kortom, wees voorbereid, wees duurzaam! En wacht niet te lang…

 

Meer weten over de CSDR, ons ESG-Steppingstones programma voor MKB (plus) ondernemers en/of het “Boost your supply chain” programma voor grote ondernemingen? Neem dan contact op via info@rockwatercompany.com of kijk op onze website.

 

 

 

scroll to top