publicaties Rw
Rockwater Company CSRD ESG Duurzaamheid

De CSRD, ofwel de Corporate Sustainability Reporting Directive, is een richtlijn van de Europese Unie

De CSRD, ofwel de Corporate Sustainability Reporting Directive, is een richtlijn van de Europese Unie (EU) gericht op het standaardiseren en verbeteren van duurzaamheidsrapportage door bedrijven die binnen de EU actief zijn. De richtlijn werd officieel gepubliceerd op 16 december 2022, als onderdeel van de Europese Green Deal en de bredere EU-strategie ter bevordering van duurzame financiering en bedrijfsverantwoordelijkheid.

 

Het primaire doel van de CSRD is het verbeteren van de transparantie en consistentie in de manier waarop bedrijven rapporteren over de milieu-, sociale en governance (ESG) aspecten van hun activiteiten. Het introduceert een gestructureerd kader voor rapportage dat in lijn is met de Europese Sustainability Reporting Standards (ESRS).

 

Onder de CSRD zullen bedrijven verplicht worden om te rapporteren over een breed scala aan duurzaamheidsgerelateerde onderwerpen, waaronder hun milieu-impact (zoals koolstofemissies en watergebruik), sociale aspecten (inclusief diversiteit, arbeidsomstandigheden en mensenrechten) en governance-praktijken (zoals de samenstelling van de raad van bestuur en ethisch gedrag). Belangrijk is dat deze rapportage een vooruitziende blik moet bieden, waarin wordt aangegeven hoe bedrijven van plan zijn deze kwesties in de toekomst aan te pakken.

 

De CSRD legt rapportageverplichtingen op aan zowel grote en beursgenoteerde bedrijven als aan kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s). Van grote en beursgenoteerde bedrijven wordt verwacht dat ze vanaf het boekjaar 2024 gaan rapporteren volgens de CSRD, terwijl KMO’s meer tijd krijgen om te voldoen.

 

De richtlijn benadrukt ook de noodzaak voor bedrijven om te rapporteren over de impact van hun toeleveringsketen en hun producten op duurzaamheidskwesties, wat wijst op een groeiende focus op transparantie in de toeleveringsketen en verantwoord ondernemen.

 

Samengevat, de CSRD is een regelgevend kader dat door de EU is geïntroduceerd om duurzaamheidsrapportage door bedrijven te standaardiseren en te verbeteren, met als doel de transparantie, verantwoording en vergelijkbaarheid van ESG-gerelateerde openbaarmakingen binnen het Europese bedrijfslandschap te vergroten.

 

Benieuwd naar meer informatie over de CSRD, ESRS of ESG-rapportage? Neem contact met ons op!

scroll naar boven