publicaties Rw
Rockwater Company duurzaamheid Duurzaamheid

EFRAG officiële raadplegingen gestart met betrekking tot twee conceptnormen voor duurzaamheidsverslaggeving

EFRAG officiële raadplegingen gestart met betrekking tot twee conceptnormen voor duurzaamheidsverslaggeving door kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) met als hoofddoel het verzamelen van feedback van belanghebbenden.

 

Op 22 januari 2024 heeft EFRAG (de European Financial Reporting Advisory Group) officiële raadplegingen geopend met betrekking tot twee conceptnormen voor duurzaamheidsverslaggeving door kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s). Het hoofddoel is om feedback te verzamelen van belanghebbenden via vragenlijsten, die beschikbaar zullen zijn tot 21 mei 2024. Tevens werden geïnteresseerde partijen aangemoedigd om deel te nemen aan gezamenlijke praktijktesten. Inschrijving was mogelijk tot 31 januari 2024.

 

De twee conceptnormen richten zich op de volgende gebieden:

 

1. Beursgenoteerde kmo’s (ESRS LSME ED): EFRAG ontwikkelt deze norm in opdracht van de Europese Commissie, die bekendstaat als ‘ESRS LSME ED’. Deze norm is bedoeld voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) die als instellingen van openbaar belang worden beschouwd. Dit omvat kmo’s wiens effecten worden verhandeld op een gereglementeerde markt binnen de Europese Unie, evenals kleine en niet-complexe instellingen (SNCI’s) en captive verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, ook wel aangeduid als ‘LSME’s’. Het doel van deze raadpleging is om rapportageverplichtingen te definiëren die in overeenstemming zijn met de aard van de activiteiten, de complexiteit, de capaciteiten en de kenmerken van LSME’s. Naar verwachting zal deze norm op 1 januari 2026 van kracht worden, na publicatie van de officiële gedelegeerde handeling waarin deze ESRS is opgenomen.

 

2. Niet-beursgenoteerde kmo’s (VSME ED): Het doel van deze conceptnorm is om de huidige verzoeken om ESG-gegevens te standaardiseren. Deze verzoeken vormen vaak een aanzienlijke administratieve last voor (zeer) kleine ondernemingen en niet-beursgenoteerde kmo’s. De norm beoogt een eenvoudig rapportage-instrument te bieden waarmee deze kmo’s kunnen reageren op informatieverzoeken van commerciële partners zoals banken, investeerders of grote bedrijven wanneer ze optreden als leveranciers.

 

Deze raadplegingen en conceptnormen zijn een belangrijke stap in de richting van meer gestandaardiseerde en haalbare duurzaamheidsverslaggeving voor zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde kmo’s binnen de Europese Unie.

 

Meer weten over de CSRD, ESG-reporting en de consequenties voor KMO’s (MKB-bedrijven)? Neem contact met ons op!

scroll naar boven