publicaties Rw
ontbossingsvrije producten (EUDR) rockwater company Duurzaamheid

De verordening inzake ontbossingsvrije producten (EUDR)

De verordening inzake ontbossingsvrije producten (EUDR) is het initiatief van de EU om ontbossing en aantasting van bossen tegen te gaan. Met ingang van december 2024 verplicht deze verordening bedrijven een uitgebreide due diligence uit te voeren voor bepaalde grondstoffen om ervoor te zorgen dat hun bedrijfsactiviteiten geen verband houden met recente ontbossing.

 

In het kader van de EUDR richt de EU zich op zeven essentiële grondstoffen die als belangrijk worden beschouwd in termen van ontbossingsrisico: soja, vee, oliepalm, hout, cacao, koffie, natuurlijk rubber en daarvan afgeleide producten. Bedrijven mogen deze producten alleen op de EU-markt importeren, exporteren of verkopen als deze producten:

  • ontbossingsvrij zijn;
  • legaal geproduceerd zijn (in overeenstemming met de relevante wetgeving van het land van productie);
  • vergezeld gaan van een zorgvuldigheidsverklaring.

 

Om aan de “ontbossingsvrije” eis te voldoen, moeten bedrijven die de bovengenoemde grondstoffen importeren of verwerken bewijzen dat er na 2020 geen bossen meer zijn gekapt voor deze materialen, door te voldoen aan bepaalde due diligence eisen. Als zodanig stelt de EUDR een cruciale norm voor duurzaam inkopen en benadrukt zo het belang van verantwoordelijkheid voor het milieu.

 

Hoewel de EUDR gericht is op de Europese markt, kan de EUDR ook gevolgen hebben voor bedrijven van buiten de EU. Om de benodigde risicobeoordelingen uit te voeren en deugdelijke due diligence-verklaringen af te geven, moeten mogelijk geografische gegevens worden verkregen van alle bedrijven in de toeleveringsketens van de EU-bedrijven. Deze informatie zal, indien niet reeds voorhanden, bij hen opgevraagd worden. Aangezien afgeleide producten van de producten die onder de EUDR vallen, een verscheidenheid aan andere producten kunnen omvatten, kan de reikwijdte van bedrijven die door de EUDR worden getroffen enorm zijn.

 

Dit betekent dat alle bedrijven in de toeleveringsketen van producten die onder het toepassingsgebied van de EUDR vallen, ervoor zorgen dat ze voorbereid zijn op deze nieuwe realiteit.

 

Wilt u weten hoe? Neem contact op via info@rockwatercompany.com

scroll naar boven